Shanties

Shanties waren in oorsprong werkliederen zoals ze in de tijd van de grote zeilvaart, 18e en 19e eeuw, gezongen werden. Moteren bestonden niet en ritmeren moest het zware werk verlichten.

De voorzanger, de shantyman, gaf de cadans aan in de strofes, zeemannen antwoorden in koor in de strofes.  

Mettertijd is men alle zeemansliederen shanties gaan noemen: er werd gezongen tijdens rustperiodes, ’s avonds, bij windstilte, als drinklied of om één of andere wantoestand aan te klagen.

De gedachte aan het thuisfront is alomtegenwoordig, maar ook de liefjes in de aanleghavens bevolken sommige van de meest bekende zeemansliedjes.